ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง พธ.ทบ.

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง พธ.ทบ. => ร่างประกาศประกวดราคา (E-Bidding) => ข้อความที่เริ่มโดย: qm70 ที่ 02 พฤศจิกายน, 2020, 04:16:17 PMหัวข้อ: ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาซื้อผ้าลายขัดฟอกขาวฯ จำนวน 1 รายการ
เริ่มหัวข้อโดย: qm70 ที่ 02 พฤศจิกายน, 2020, 04:16:17 PM
http://process.gprocurement.go.th/egp2procmainWeb/jsp/FPRO9951A_2.jsp?tor_project_id=63107289668#