ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง พธ.ทบ.

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง พธ.ทบ. => ร่างประกาศประกวดราคา (E-Bidding) => ข้อความที่เริ่มโดย: qm70 ที่ 05 มกราคม, 2021, 04:44:00 PMหัวข้อ: ร่างประกาศประกวดราคาซื้อจักรเย้บชนิดต่างๆ,เครื่องตัดผ้าฯ จำนวน 14 รายการ
เริ่มหัวข้อโดย: qm70 ที่ 05 มกราคม, 2021, 04:44:00 PM
http://process.gprocurement.go.th/egp2procmainWeb/jsp/FPRO9951A_2.jsp?tor_project_id=63127398288#