ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง พธ.ทบ.

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง พธ.ทบ. => ร่างประกาศประกวดราคา (E-Bidding) => ข้อความที่เริ่มโดย: qm70 ที่ 07 มิถุนายน, 2021, 03:41:09 PMหัวข้อ: ร่างประกาศประกวดราคาซื้อวัสดุผลิตร่มบุคคลหลักและวัสดุผลิตร่มบุคคลช่วย
เริ่มหัวข้อโดย: qm70 ที่ 07 มิถุนายน, 2021, 03:41:09 PM
http://process.gprocurement.go.th/egp2procmainWeb/jsp/FPRO9951A_2.jsp?tor_project_id=64057115466#