ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง พธ.ทบ.

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง พธ.ทบ. => ร่างประกาศประกวดราคา (E-Bidding) => ข้อความที่เริ่มโดย: qm70 ที่ 08 มิถุนายน, 2021, 11:05:11 AMหัวข้อ: ร่างประกาศประกวดราคาจ้างผลิตเครื่องแบบสนามอาสาสมัครทหารพรานฯ จำนวน 1 รายการ
เริ่มหัวข้อโดย: qm70 ที่ 08 มิถุนายน, 2021, 11:05:11 AM
http://process.gprocurement.go.th/egp2procmainWeb/jsp/FPRO9951A_2.jsp?tor_project_id=64057389664#