ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง พธ.ทบ.

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง พธ.ทบ. => ร่างประกาศประกวดราคา (E-Bidding) => ข้อความที่เริ่มโดย: qm70 ที่ 18 พฤศจิกายน, 2020, 03:31:44 PMหัวข้อ: ร่างประกาศประกวดราคาซื้อผ้าแข็งสีขาว (หน้ากว้างไม่น้อยกว่า๓๖นิ้ว ฯ)จำนวน๑รายการ
เริ่มหัวข้อโดย: qm70 ที่ 18 พฤศจิกายน, 2020, 03:31:44 PM
http://process.gprocurement.go.th/egp2procmainWeb/jsp/FPRO9951A_2.jsp?tor_project_id=63117262820#